Atferdskonsultasjon

Noen ganger blir det å ha hund ikke bare trivsel og moro. Det kan være slitsomt, flaut og til og med skremmende når hunden begynner å vise uønsket atferd. Da kan en atferdskonsultasjon være til hjelp for å få en bedre hverdag igjen og/eller forhindre at atferden forverrer seg.

Atferskonsultasjon er for deg som opplever at du har små eller store problemer med hunden din. På atferdskonsultasjonen vil bare du og hunden din stå i sentrum og treningsopplegg utformes til å passe de utfordringer akkurat dere trenger hjelp med.

På konsultasjonen gjøres en nøye kartlegging for å få et best mulig oversikt over problematferden, i etterkant utformes en skriftlig treningsplan tilpasset akkurat det dere trenger å få trent på, i tillegg er en oppfølgingstime inkludert i prisen.

Treningsplanen inneholder atferdsmodifiserende tiltak. Det vil variere hvilke tiltak som settes inn avhengig av type problematferd, men ofte er det snakk om forandring av rutiner, innlæring av nye øvelser og nye metoder for belønning eller korrigering av atferd.

I tillegg til atferdskonsultasjonen vil det kunne være behov for en helseundersøkelse av hunden og i enkelte tilfeller grundigere undersøkelser som blodprøver, røntgen osv. Dette for å avklare om problematferden kan ha fysiske eller medisinske årsaker.

Konsultasjonen tar ca. 1,5- 2 timer, oppfølgingstimen tar ca 1 time. Du vil selvsagt også ha mulighet til å få oppfølging via e-post og telefon i etterkant av atferdskonsultasjonen.

Pris: se prisliste.

Har dere spørsmål om dette tilbudet eller lurer på om dette er noe for dere, ta kontakt med meg på e-post: annemarit@hundehagen.no eller telefon: 975 92 630.

IMG_1260-1