Filosofi

Jeg mener at læring er og bør være en livslang prosess!

Det betyr at selv om jeg har vokst opp med dyr og dyr av ulike slag har vært et fast innslag i hverdagen min, så trenger jeg allikevel mere kunnskap enn hva dette gir.

Å være nysgjerrig på det man ikke kan og vite at det er så mye man ikke vet, er et godt utgangspunkt for å lære mere. For å kunne forstå dyrets situasjon best mulig og der etter kunne sette inn gode og effektive tiltak, trenger man teoretisk kunnskap om etologi, stressbiologi, dyrevelferd, læringsteori, pedagogikk +++. I tillegg trenger man praktiske ferdigheter i både å trene dyr og i å kunne formidle kunnskap både teoretisk og praktisk til de som søker bistand av ulikt slag.

Teoretisk kunnskap er aldri mere verdt enn det du får omsatt den til i praksis, men en viktig ballast for å kunne forstå de mekanismer som oppstår i praktisk trening og for å unngå uetiske treningstiltak.5D3_5751-4

Det har blitt «inn» å snakke om «positiv hundetrening» og de fleste som trener eller underviser hund og hundeeiere, sier de trener positivt… Jeg bruker å si at jeg trener positivt også når det butter i mot… det er ofte forskjellen! Mange bruker ros og godbit når hunden gjør som de ønsker, men dessverre har bruk av straff lett for å komme med i treninga så fort forventninger ikke blir innfridd i den farten som hundeeier ønsker.

Filosofien rundt klikkertrening og trening der man fokuserer på å forsterke (belønne) atferd vi vil ha mer av, tilrettelegge for suksess, forbedre ferdigheter og unngå systematisk bruk av positiv straff (dvs. ubehag av fysisk eller psykisk art for å få mindre av en uønsket atferd), har gjort meg mer ydmyk i forhold til at ferdigheter må trenes både hos meg og hunden. Hunden blir ikke bedre enn det jeg kan trene den til å bli.

For meg handler også hundetrening og hundehold mye om trivsel, mestring og berikende opplevelser i hverdagen. Da er det så utrolig fint å finne ut at treningsmetoder basert på positiv forsterkning og negativ straff (holde igjen belønning)er effektiv trening. Hovedfokuset skal ligge på å mestre oppgaver, tilrettelegge for god læring og gradvis øke kravene i takt med at du og hunden din ser at dere finner ut av ting og får til det dere trener på, dette gir effektive, gode og langvarige resultater.IMG_1662-7