Nosework- grunnkurs

 

På kurset vil vi jobbe med hundens søkslyst og lære den og gjenkjenne riktig lukt(luktdiskriminering). Ekvipasjene skal introduseres for de grunnleggende ferdighetene de trenger for å kunne bestå LGT og konkurrere i klasse 1 i Nosework. Viktige prinsipper Nosework-trening vil bli gjennomgått så vel teoretisk som praktisk. Kurset fokuserer på at både hund og fører skal mestre oppgavene, har det morsomt sammen og bli en mere samkjørt og fokusert ekvipasje.

De som har deltatt på kurs er hjertelig velkommen til å delta i treningsgruppa i Nosework her i Trondheim.5D3_3742

Nosework er spesialsøk for vanlige hunder. Sporten er inspirert av profesjonelle spesialsøkshunders arbeid i blant annet politiet og tar utgangspunkt i ulike utfordringer hundene der kan støte på i arbeidsdagen sin. Søksområdene er derfor ofte nye og varierte og med ulike miljømessige forstyrrelser. Sporten er samtidig tilpasset «vanlige» hunder og «vanlige hundeeiere, fordi både sikkerhet og trivsel er høyt prioritert!
Spesialsøk er den grenen av nesearbeid hvor hunden skal lete etter og kjenne igjen en eller flere bestemte lukter. For eksempel finnes det hunder som leter trøfler, kantareller, narkotika, sprengstoff, kreft osv. Det er nok bare fantasien som setter en stopper for hva man kan få en hund til å lete etter!
Nosework er en relativt ny hundesport fra USA hvor 3 initiativtakere ønsket å lage en sport med spesialsøksoppgaver som skulle kunne tilpasses alle hunder og gi hunder verdifull og morsom trening på deres betingelser. En av grunnleggerne, Ron Gaunt, har jobbet profesjonelt med søkshunder i politiet siden starten av 1970-tallet i USA og sporten er inspirert av jobben med utallige søkshunder i politiet der. I USA heter organisasjonen for denne sporten «National Assiciation of Canine Scent Work (NACSW)(www.nacsw.net). IMG_7463-11

Nosework er nå på full fremmarsj i Norge og Sverige også – og ikke uten grunn! Dette er en super treningsform for alle slags hunder og treningen kan utføres så godt som over alt – altså den perfekte hundetreningssporten! Du og hunden din kan få spennende trening enten dere er hjemme, ute på tur, borte på ferie eller sammen med andre treningsglade hundeeiere – mulighetene er så mange og varierte!
I konkurransesammenheng er det 3 ulike klasser/vanskelighetsgrader.
I USA har man søkt etter små mengder av eteriske oljer (Bjørk, Anis og Kryddernellik). En lukt i klasse 1, 2 forskjellige lukter i klasse 2 og 3 ulike lukter i klasse 3. I Norge kommer vi til å søke etter de samme luktene, mens det i Sverige blir hydrolater (blomstervann) med duftene: eukalyptus, laubærblad og lavendel. Heldigvis er det ikke vanskelig å lære hunden nye lukter når man først har lagt et godt grunnlag i treningen, så å konkurrere i nabolandene blir nok absolutt aktuelt etter hver som sporten brer om seg!boks
Eteriske oljer lukter veldig sterkt og må derfor håndteres riktig. Oljen brukes ALDRI direkte i søkssammenheng, men kontamineres over på annet material i svært små mengder. Man skal knapt ane lukta som skal gjemmes, ellers blir jo oppgaven kjempelett for hunden etter hvert. Kontaminering lærer man mere om på kurs.

Søkene er videre delt inn i 4 ulike områder hvor søkene skal foregå:
• Søk i esker eller bokser (emballasje): alt fra esker, tomme brusflasker, vesker og kofferter kan brukes.
• Søk i rom innendørs.
• Søk i anvist område utendørs.
• Søk på utsiden av en eller flere kjøretøy (alt fra biler til trailere).DSC02285

«Nosework» starter med å lære hunden at det er morsomt å bruke luktesansen sin og søke opp enten godbit eller leke. Når hunden har oppdaget at det er kjempemorsomt å lete og at det går an å finne noe spennende, begynner vi å introdusere første lukt, dvs. at vi da kontaminerer denne lukten over på halve Q-tips, bomullspads eller lignende som vi så gjemmer på samme vis som vi tidligere gjemte godbit eller leke.
Du lærer mere om kontaminering på kurs.
Når hunden finner frem til lukten vi har gjemt, belønner vi nå dette med mat og/eller lek, slik at hunden fortsatt forbinder det å lete med noe positivt.
Viktige verdier i «Nosework»:
Sikkerhet – viktig å ivareta fysisk og mental velferd hos hundene.
Mangfold – godta alle slags hunder, uansett alder, temperament og fysiske forutsetninger.
Forpliktelse – til prinsippene for positiv hundetrening uten straff og med fokus på å belønne hunden for å mestre oppgaver.
Tillit – til hunden enestående luktesans og til deres evne til å lære oss mere om hunders forutsetninger til å løse oppgaver.

«Nosework» passer for alle slags hunder, enten det er den som er full av energi, trenger en jobb, kjeder seg eller den som er litt redd for å gjøre ting på egen hånd. Snuseoppgavene kan tilpasses ferdigheter og fysisk helse til alle slags hunder.
Vi kan trene litt hver dag, da denne sporten ikke krever spesielle treningsområder. Dette er en flott måte å få både positiv miljøtrening på ulike steder og en super måte å aktivisere hunden på!
Variasjon og passe med utfordringer gir hunden en berikelse i hverdagen = bedre dyrevelferd!

LGT-test
Før man stiller i konkurranse må hunden gjennomføre og bestå en lukt test for å se om den har lært seg å gjenkjenne akkurat denne lukten.
Testen kalles LGT= «Lukt Gjennkjennings Test» og gjennomføres en gang for hver av de tre luktene som brukes i konkurranse. I praksis vil dette si at du må melde deg på og gjennomføre LGT før du stiller i første konkurranse. LGT kan gjennomføres hos arrangør av Nosework-konkurranse i samarbeid med Nosework Norge/godkjent instruktør i Nosework Norge.
På LGT vil det være lagt ut 12 esker, hvor det vil være gjemt riktig lukt i en av eskene mens de andre 11 er tomme. Du og hunden har da 3 minutter på søke gjennom disse og finne riktig eske.Tone og Enya

Klasse 1:
En type lukt er gjemt og den er gjemt bare en plass i hvert av søksområdene (emballasje, innendørs, utendørs og på utsiden av ett-tre kjøretøy), altså skal hunden finne en luktkilde i hver av de fire forskjellige søksområdene i denne klassen.
Du får ved hver konkurranse vite hvor lang tid du har på å søke etter riktig lukt i hver av de 4 områdene søket foregår. Lukta kan også gjemmes i høyden, helt opp til ca. 120 cm, men i klasse 1 skal hunden kunne nå frem til luktkilden, det betyr at den kanskje må klatre på møbler, steiner osv. for og nå frem til der lukta er gjemt.

Klasse 2 og klasse 3
I klasse 2 og 3 øker vanskelighetsgraden både i forhold til gjemmesteder, størrelser på søksområder, forstyrrelser blir lagt til og du kan også risikere å få tomme søk (altså rom uten noen lukt gjemt), du vil heller ikke i den vanskeligste klassen vite hvor mange lukter som er gjemt. Søkene blir mere og mere lik «skarpe» søk hos profesjonelle søkshunder.5D3_1983-til mail

Nosework her hjemme.
Sporten Nosework er på rask fremmarsj i Skandinavia nå. Sverige er nok det landet hvor det virkelig har «tatt av» og de første uoffisielle konkurransene ble holdt i 2014, samme år ble også Svenska Nose Work Klubben stiftet. Nosework Norge ble stiftet i desember 2014 og vil ut over 2016 ha som mål å spre mere informasjon om sporten, utdanne flere instruktører, tilpasse de amerikanske reglene til norske forhold og selvsagt få holdt de første konkurransene. For mere informasjon: se www.nosework.no og Facebook gruppen «Nosework Norge», der alle som er interessert i å vite mere om sporten og holde seg oppdatert, kan bli medlemmer. Nosework Finland, Danmark og Island har også begynt å få øynene opp for Nosework og forhåpentligvis vil mange flere bli kjent med denne fine treningsformen hvor hunden virkelig får bruke sine naturlige søksevner på en morsom og utfordrende måte.
Snus i vei!