Samarbeidspartnere

Fordi alle har noe og lære og vekst og utvikling skjer best sammen med andre flinke folk, har jeg i samarbeid med Cathrine Overvik og Marit Kjellmark – to trivelige, engasjerte og faglig dyktige damer startet opp bedriften Hundesamvirket.